Sedan jag flyttade in har en katt smygit runt huset och legat under verandan. Idag kom den och lät sig med glädje klappas. Jag hoppas den inte flyttar hit.