Med rätt teknik går väggen att ta bort. 

 

köksväggen riven

  

bättre ljusinsläpp